Viktig informasjon om Covid-19 og gruppas aktiviteter

Som speidere har vi et naturlig samfunnsansvar. På bakgrunn av informasjon fra Folkehelseinstituttet (FHI), Norges speiderforbund og etter diskusjon internt har 1. Skoger speidergruppe besluttet å avlyse eller utsette alle arrangementer ut april. Dette er i tråd med kretsens beslutning om å avlyse/utsette alle arrangementer på kretsnivå inntil videre.

Det gjelder alt fra speidermøter, turer og andre arrangementer i gruppas og kretsens regi. Eventuelle unntak vil bli kommunisert direkte til de som er involvert, men på generelt grunnlag vil det ikke bli gjennomført noen aktiviteter som krever fysisk oppmøte. Vi tar en revurdering etter april vedrørende videre aktivitet.

Situasjonen og informasjon fra det offentlige endrer seg fra dag til dag og vi følger nøye med på utviklingen. Så fort vi har informasjon som gjør at situasjonen rundt smittefaren snur, vil vi informere om oppstart igjen.

Som en frivillig organisasjon er våre medlemmer vant til å gjøre en dugnadsinnsats, og dette er en av de viktigste dugnadene vi som speidere kan gjøre - akkurat nå.

Vi håper på forståelse for denne avgjørelsen. Det viktigste vi kan gjøre nå er å passe på oss selv, og andre ved å følge retningslinjene gitt av myndighetene.

Eventuelle spørsmål kan stilles direkte til gruppeleder eller enhetslederne.

Utskrift E-post

Copyright © 2003 - 2017

Aktiv speiding siden 1925!